Media/Reviews

Zebran

”…men den överraskande sensationen heter Georg Källström som efter en biroll i ”Orfeus” för två år sedan nu axlar Edwards krävande tenorparti.”  Lars Sjöberg, Expressen 2021

”…But the surprising sensation is called Georg Källström who after a supporting role in ”Orpheus” two years ago now shoulders Edward’s demanding tenor part.” – Expressen, Lars Sjöberg 2021

”Georg Källström träder fram ur dunklet med sin djupa tenor och en avskedsduett får inleda operan.” Bo Löfvendahl, Svenska Dagbladet 2021

”Georg Källström emerges from the obscurity with his deep tenor and a farewell duet begins the opera.” – Svenska Dagbladet, Bo Löfvendahl

”Men självfallet är det de två huvudrollsinnehavarna som står för laddningen och desperationen. Tenoren Georg Källström och barytonen Luthando Qave.” Sveriges Radio Per Feltzin 2021

”But of course it is the two main characters who are responsible for the charge and the desperation.  Tenor Georg Källström and baritone Luthando Qave.” – Sveriges Radio Per Feltzin 2021

Pehr Frigels Oratorium, Kalmar

Tidningsurklipp med recension i Barometern

Orpheus

”…Eurimedes fågelaria med obligat blockflöjt är ljuvligt pastoral.”- Svenska Dagbladet 2019

”Orfeus följeslagare Eurimedes ger ett vackert uttryck för sin vänskap i Wanket, Ihr leichten und flüchtigen Sinne, en av operans många musikaliska pärlor, fint framförd av tenoren Georg Källström– Capriccio 2019

… Eurimedes’ bird aria with obligatory recorder is delightfully pastoral. ” – Svenska Dagbladet 2019

 ”Orpheus’ companion Eurimedes gives a beautiful expression of his friendship in Wanket, Ihr leichten und flüchtigen Sinne, one of the opera’s many musical gems, beautifully performed by tenor Georg Källström” – Capriccio 2019

”Dirigenten Jan H Börjesson har engagerat lysande solister”, ”Georg Källström är en imponerande tenor i flera arior…” Lena Svensson, Barometern OT